Pengembangan Sains dan Teknologi dalam...

Rp 86,800

In stock

Compare
Categories: ,

Manusia diciptakan oleh Allah SWT ke dunia ini sebagai Khalifah Allah, yang berarti tugas yang paling berat. Dalam tugas Khalifah, Allah SWT membekali manusia dengan 2 ayat yaitu Ayat Kauliyah (Ayat Quraniah) dan Ayat Kauniah (Sunatullah). Dari literatur Islam dan semua artikel Sains Muslim pada abad XV H, maka Islam sangat memerintahkan untuk memperhatikan Ayat-ayat Kauniah yang menjadi latar belakang perkembangan ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menyarankan dan menantang kaum muslim untuk mencari/meneliti Sains dan mengembangkan dalam bentuk Teknologi untuk menjadi prasyarat seseorang agar menjadi Khalifah Al Ardh dapat terpenuhi. Sejak tahun 1400 M kehidupan Sains di dunia Islam telah terhenti, penyebab kemunduran Sains antara lain; pertama adanya pemimpin-pemimpin agama yang tak dapat mengikuti derap lajunya Sains dan Teknologi yang dikembangkan umat pada masa sebelumnya.
Buku ringkas dan sederhana ini dapat menggugah pemuda, pelajar dan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, serta insan-insan Akademis lainnya untuk dapat meraih kembali penguasaan Sains dan Teknologi seperti di zaman Klasik Islam dahulu.

Additional information

Penerbit

Penulis

ISBN

978-623-7402-06-0

EISBN

978-623-7402-07-7

Format

17×24

Halaman

VIII+70

Tahun

2019

Main Menu

Pengembangan Sains dan Teknologi dalam Perspektif Islam

Rp 86,800

Add to Cart